Lea ibaiaren industria-paisaia

Ibai industriala euskal bailara batean

Lea ibaiaren industria-paisaia ondasun higigarriek, higiezinek eta ondare-balioa duten espazioek osatzen dute, Lea ibaiaren ondoan industria- eta industria-aurreko garaian garatutako burdinola-, errota- eta ontzigintza-jarduerari lotuta.

Industria-, bizitegi- eta erlijio-eraikin produktiboek, ondasun higigarriek (makineria, esaterako), obra zibilek (zubiak edo estuarioaren eremua), padurek eta nekazaritza- eta baso-lursailek katalogo bat osatzen dute, eta 2015ean monumentu-multzo izendatu zuten.