Euskadiko Industria Ondarea

Markina-Ondarroa

Lea eta Artibai ibaiek Oiz mendian dute iturburua, eta eskualde hau zeharkatzen dute. Tokiko industriaren jatorrian burdinolen eta erroten, burdina-garraiaketaren eta ontzigintzaren tradizio luzea dago. Amoroto, Aulesti, Berriatua, Etxebarria, Gizaburuaga, Ispaster, Mendexa, Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz eta Ziortza-Bolibar udalerriak eta Lekeitio, Markina-Xemein eta Ondarroa hiribilduak zeharkatzean, inguru harrigarriak ezagutzen dira; horietan, nekazaritzako eta abeltzaintzako paisaia ikus daiteke, industriaren aztarna biziarekin batera.

Markina-Ondarroako udalerriak

Amoroto, Aulesti, Berriatua, Etxebarria, Gizaburuaga, Ispaster, Mendexa, Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz y Ziortza-Bolibar y tres villas la de Lekeitio, la de Markina-Xemein eta Ondarroako.

Lekeitio